Operationeel Manager Gebiedsperspectief

Ben jij klaar om een sleutelrol te spelen in de transitie naar een regeneratieve en rendabele landbouwsector? Het baanbrekende ReGeNL-programma zoekt drie operationele managers die in het ReGeNL Management team het verschil gaan maken.

Het Nationaal Groeifonds-programma ReGeNL‘Vliegwiel voor de transitie naar een regeneratieve, rendabele en maatschappelijk gedragen landbouwsector’, gaat binnenkort van start en beoogt in 7 jaar deze transitie op schaal voor de grondgebonden Nederlandse landbouw te bereiken.

De operationeel managers van ReGeNL werken vanuit 3 perspectieven: boeren, gebieden en agri-food ketens. Het gebiedsperspectief betreft de regionale samenwerkingen met o.a. gebiedsinitiatieven, provincies, gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders en is gericht op de ontwikkeling en implementatie van gebiedsplannen waarin voedselproductie samengaat met natuurherstel en een diversiteit aan toekomstbestendige boeren verdien modellen.

Doel van de functie 

Als operationeel manager gebiedsperspectief ben je de regisseur van projecten door verschillende regionale consortia binnen het ReGeNL programma die zijn gericht op het definiëren, financieren en uitvoeren van regeneratieve gebiedsontwikkelingsplannen en het implementeren van effectieve verwaardingsmechanismes voor ecosysteemdiensten in deze gebieden.

Jouw focus ligt op het opbouwen van deze regionale consortia en het aansturen van elk deelconsortium om hun bijdrage aan de overkoepelende doelen en impact van het programma te realiseren in ten minste vijf gebieden verspreid over Nederland.

Taken en verantwoordelijkheden 

Vorming consortia 

 • Initiëren en bijeenbrengen van deelconsortia met relevante partijen in verschillende regio’s.
 • In samenspraak met het programma managementteam en consortiumpartners verdelen van de overall impactdoelen naar deze deel consortia, en samen met de betrokken partners opstellen van operationele plannen om deze doelen te behalen.
 • Samen met de deelconsortia samenstellen van projectteams om deze operationele plannen uit te voeren.

Voortgang gebiedsperspectief projecten bewaken

 • Fungeren als dagelijks aanspreekpunt en sparringpartner voor de regionale projectleiders.
 • Monitoren van de voortgang richting de gewenste impactdoelen en het functioneren van de verschillende projectteams.
 • Initiëren en bewaken effectieve samenwerking met lopende gebiedsinitiatieven en bewaken van de toegevoegde waarde van ReGeNL voor deze initiatieven.
 • Toezicht houden op de bijdrage en tevredenheid van de deelnemende organisaties in de regionale consortia.

Rapportage en verantwoording 

 • Eens per kwartaal voortgangsrapportage opleveren op basis van het projectportfolio
 • Tijdig identificeren van potentiële knelpunten, bespreken in Management Team, en oplossen.
 • Wanneer nodig, in overleg met projectleiders, consortiumpartners en programmadirecteur voorstellen richting de stuurgroep doen voor gewenste bijsturing.

Jouw plaats in de organisatie

De operationeel manager gebiedsperspectief komt in dienst van Next Food Collective en rapporteert direct aan de programmadirecteur ReGeNL.

De uitvoering van het ReGeNL-programma wordt gecoördineerd door het Programma Management Team (PMT) waar jij als operationeel manager onderdeel van bent.

Standplaats is het Next Food Collective kantoor in Wageningen, met tevens veel werk in regio’s door heel Nederland.

Wie ben jij?

 • Ervaren manager van multidisciplinaire gebiedsontwikkelingsprojecten.
 • Je hebt affiniteit met regeneratieve landbouw en inzicht in de financieel-economische uitdagingen van de Nederlandse landbouw en het landelijk gebied. Inzicht in ecologische en/of agronomische vraagstukken is een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om samen te werken met een grote diversiteit aan consortiumpartners.
 • Ervaring met scrum/agile projecten is een pré.
 • Ervaring met publiek-private samenwerking projecten is een pré.
 • Beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 32 uur per week.

Wat bieden wij? 

 •  Een passende honorering volgens de VSNU CAO, in overleg te bepalen.
 • Mooie secundaire voorwaarden zoals reiskostenvergoeding, fietsplan, ruim aantal vakantiedagen.
 • Flexibele invloedrijke organisatie mét een enorm extern netwerk.
 • Gezellige en betrokken collega's.

Ben jij klaar voor deze uitdaging? 

ReGeNL kan hét voorbeeld in Europa worden voor een landbouw transitie programma. Geleid door boeren, en gefaciliteerd door ketens en gebiedspartijen. Ben jij de spin in het web die samen met gebiedsconsortia leidende voorbeelden kan creëren van regeneratieve gebiedsontwikkeling?

Stuur je sollicitatie en CV t.a.v. Wouter-Jan Schouten naar info@nextfoodcollective.nl.
Iets nog niet helemaal duidelijk? Bel dan naar 088 022 8000.

Sluitingsdatum: 9 augustus