Operationeel Manager Boerenperspectief

Ben jij klaar om een sleutelrol te spelen in de transitie naar een regeneratieve en rendabele landbouwsector? Het baanbrekende ReGeNL-programma zoekt drie operationele managers die in het ReGeNL Management team het verschil gaan maken.

Het Nationaal Groeifonds-programma ReGeNL‘Vliegwiel voor de transitie naar een regeneratieve, rendabele en maatschappelijk gedragen landbouwsector’, gaat binnenkort van start en beoogt in 7 jaar deze transitie op schaal voor de grondgebonden Nederlandse landbouw te bereiken.

De operationeel managers van ReGeNL werken vanuit 3 perspectieven: boeren, gebieden en agri-food ketens. Het boerenperspectief is het leidende perspectief binnen ReGeNL en is gericht op de ontwikkeling van implementatie van verschillende regeneratieve boerenbedrijfsmodellen samen met 1.000 Nederlandse boeren. 

Doel van de functie 

Als Operationeel Manager Boerenperspectief ben jij de regisseur van projecten met individuele boeren, boerencoöperaties en -netwerken. Deze projecten worden uitgevoerd door verschillende deelconsortia binnen het ReGeNL programma, gericht op het samen met boeren ontwikkelen, implementeren en repliceren van een grote diversiteit aan regeneratieve landbouwmodellen. De deelconsortia focussen op diverse specifieke ontwikkelrichtingen zoals samenwerking veehouderij-akkerbouw, extensieve veehouderij, biodiverse vollegrondstuinbouw en permacultuur/agroforestry.

Jouw focus ligt op het bouwen van de bovengenoemde deelconsortia en het aansturen van deze consortia om hun deel van de impactdoelen te behalen. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van circa 20 verschillende repliceerbare regeneratieve bedrijfsmodellen en de implementatie hiervan bij 1.000 boerenbedrijven in Nederland.

Taken en verantwoordelijkheden 

Vorming deelconsortia 

 • Initiëren en bijeenbrengen van deelconsortia gericht op diverse regeneratieve ontwikkelrichtingen.
 • In samenspraak met het programma managementteam en consortiumpartners verdelen van de overall impactdoelen naar deze deel consortia, en samen met de betrokken partners opstellen van operationele plannen om deze doelen te behalen.
 • Samen met de deelconsortia samenstellen van projectteams om deze operationele plannen uit te voeren.

Voortgang boerenperspectief projecten bewaken

 • Fungeren als dagelijks aanspreekpunt en sparringpartner voor de projectleiders.
 • Monitoren van de voortgang richting de gewenste impactdoelen en het functioneren van de verschillende projectteams.
 • Bewaken van de uitvoerbaarheid van meet- en monitorprogramma's bij boeren, en toegevoegde waarde van ReGeNL voor de deelnemende boeren.
 • Initiëren en bewaken effectieve samenwerking met andere initiatieven naast ReGeNL waar relevant.
 • Toezicht houden op de bijdrage en tevredenheid van de deelnemende organisaties in de deelconsortia.

Rapportage en verantwoording 

 • Eens per kwartaal voortgangsrapportage opleveren op basis van het projectportfolio.
 • Tijdig identificeren van potentiële knelpunten, bespreken in Management Team, en oplossen.
 • Wanneer nodig, in overleg met projectleiders, consortiumpartners en programmadirecteur voorstellen richting de stuurgroep doen voor gewenste bijsturing.

Jouw plaats in de organisatie

De operationeel manager ketens komt in dienst van Next Food Collective en rapporteert direct aan de programmadirecteur ReGeNL.

De uitvoering van het ReGeNL-programma wordt gecoördineerd door het Programma Management Team (PMT) waar jij als operationeel manager onderdeel van bent.

Standplaats is het Next Food Collective kantoor in Wageningen, met tevens veel werk bij boerenbedrijven, -coöperaties en -netwerken door heel Nederland.

Wie ben jij?

 • Ervaren manager van trans disciplinaire projecten in de agrarische sector.
 • Je hebt affiniteit met regeneratieve landbouw en inzicht in de financieel-economische problematiek van de Nederlandse landbouw. Inzicht in ecologische en/of agronomische problematiek is een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om samen te werken met een grote diversiteit aan consortiumpartners.
 • Ervaring met scrum/agile projecten is een pré.
 • Ervaring met publiek private samenwerkingsprojecten is een pré.
 • Beschikbaar voor een aanstelling van minimaal 32 uur per week.

Wat bieden wij? 

 • Een passende honorering volgens de VSNU CAO, in overleg te bepalen.
 • Mooie secundaire voorwaarden zoals reiskostenvergoeding, fietsplan, ruim aantal vakantiedagen.
 • Flexibele invloedrijke organisatie mét een enorm extern netwerk.
 • Gezellige en betrokken collega's.

Ben jij klaar voor deze uitdaging? 

ReGeNL kan hét voorbeeld in Europa worden voor een landbouw transitie programma. Geleid door boeren, en gefaciliteerd door ketens en gebiedspartijen. Ben jij de spin in het web die samen met duizenden boeren en vele boerennetwerken de weg effent voor een toekomstbestendige landbouwsector in Nederland?  

Stuur je sollicitatie en CV t.a.v. Wouter-Jan Schouten naar info@nextfoodcollective.nl.
Iets nog niet helemaal duidelijk? Bel dan naar 088 022 8000.

Sluitingsdatum: 9 augustus